Anketa Gudjira pokazala: Srbi vrlo otvoreni prema autonomnim vozilima

Kompanija Gudjir (Goodyear) predstavila je rezultate istraživanja o autonomnim vozilima, sprovedenog u 11 zemalja Evrope uključujući i Srbiju.

Jedan od najvećih svetskih proizvodaca guma, Gudjir je ovaj projekat sproveo u saradnji s Londonskom školom ekonomije i političkih nauka, ispitujući šta vozači misle o autonomnim vozilima, odnosno “automobilima bez vozača”.

lstraživanje je sprovedeno kombinacijom socioloških alatki: fokus-grupa u četiri evropske države i onlajn anketa u 11 zemalja Starog kontinenta (Španija, Češka, Nemačka, ltalija, Srbija, Francuska, Poljska, Belgija, Holandija, Švedska i Velika Britanija), sa ukupno oko 12.000 ispitanika, a u sklopu platforme “ThinkGood Mobility”.

Rezultati su pokazali značajne razlike u stavovima stanovnika različitih zemalja, a u jednoj kategoriji Srbi su bili dominantni. Na pitanje da li bi se osećali prijatno prilikom upotrebe automobila bez vozača umesto tradicionalnog automobila današnjice, Srbi su dali najveci procenat pozitivnih odgovora i time zauzeli prvo mesto (28% njih bi se osećalo prijatno, a 30% ne bi). Na rang listi ostalih zemalja koje su odgovarale na isto pitanje, Španija je druga, a Poljska treća.

Upitani kako bi se osećali da dele put sa autonomnim vozilom, 28% srpskih ispitanika odgovorilo je kako bi se osećalo prijatno u ovakvoj situaciji, a 32 % njih ne bi, što ih smešta na treće mesto. U toj kategoriji, najviše pozitivnih odgovora dali su stanovnici Poljske.

lspitanici srpske nacionalnosti ponovo su na prvom mestu među anketiranima, po uverenju da bi vožnja autonomnim vozilima bila lakša od upravljanja njihovim sopstvenim, sa čime se složilo 43% anketiranih. Možda u vezi s tim, Srbi su pokazali najniži nivo nelagodnosti ako u slučaju da ne upravljaju svojim vozilom (56% njih bi osećalo nelagodnost ukoliko nemaju kontrolu).

Srpski ispitanici su na trećem mestu po svojoj otvorenosti prema autonomnim vozilima, a ovaj proračun je izveden na osnovu odgovora u vezi sa argumentima za i protiv njih. Čak 48% Srba smatra da je najveći broj saobraćajnih nesreća prouzrokovan ljudskom greškom i iz tog razloga autonomna vozila smatra bezbednijom opcijom.

Pored toga, 50% nasih sugrađana misli da bi se autonomno vozilo predvidljivije ponasalo u saobraćaju nego čovek za volanom (po saglasnosti s tim stavom Srbija zauzima drugo mesto među zemljama – učesnicama istraživanja), dok se 41% složilo sa činjenicom da mašine nemaju emocije, pa iz tog razloga mogu biti bolji vozači od ljudi (Srbija na četvrtom od 11 mesta). Istu tezu odobrava najviši procenat ispitivanih u Poljskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji, što ove zemlje smešta na prvo, drugo i treće mesto kada je u pitanju ovaj segment ankete.

Rezultate istraživanja komentarisao je Karlos Čipoliti, generalni direktor Gudjir centra za inovacije u Luksemburgu: “Autonomna vozila dolaze. Od suštinskog je značaja razumeti kako vozači doživljavaju putovanje danas i kako, po njima, autonomna vozila treba da se uklope. Gudjir istražuje neke od ključnih oblasti koje oblikuju budućnost mobilnosti. Nadamo se da ce uvid koji ovo istraživanje pruža pomoći svim važnim zainteresovanim stranama da zajedno rade na uspesnom uvođenju autonomnih vozila.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


seventeen + six =