Originalne antikorona mere za restart VLN serije: Padok je boks, slučajne probe umesto tehničkih pregleda

Nirburgring endurans serija (ranije VLN serija) dobila je zeleno svetlo za početak ove sezone.

Vlasti okruga Arvajler, u kom se Nirburgring-Nordšlajfe nalazi, odobrile su održavanje prve od osam rundi na “Zelenom paklu”. Ona je predviđena za 27. juni, kada će se voziti četvoročasovna trka sa startom u podne.

Ovaj šampionat ima veoma specifične organizacione zahteve, pogotovu u (post)pandemijsko vreme. Karakteriše ga veliki broj automobila, posada i takmičara, a ako je publici lako sprečiti pristup tribinama, treba osigurati da se gledaoci ne grupišu duž dvadesetak kilometara dugačke Severne petlje.

Stoga je poseban koncept higijenskih mera predstavljao osnovu za dobijanje dozvole za manifestaciju. Ustanovio ga je organizator serije, odobrio Institut za higijenu i javno zdravlje Univerzitetske klinke u Bonu, a okružne vlasti dale su svoj konačni blagoslov.

Izvođenje trke počiva na sledećim osnovnim principima: svesti lične kontakte na minimum, izbegavati okupljanja ljudi i dosledno primenjivati higijenske mere. Kako bi ovaj koncept bio ostvaren, organizator serije prilagodio je i izmenio uobičajene procedure i pribegao nekim veoma zanimljivim i originalnim rešenjima.

Za početak, temeljno je prerađena procedura preuzimanja dokumenata prilikom registracije ekipa. U prostoriji namenjenoj za brifing vozača biće formirana tri šaltera sa providnim zaštitnim barijerama, na kojima će odgovorna osoba svakog tima u tačno određeno vreme moći da završi sve administrativne formalnosti.

Svi učesnici u organizaciji i sva prisutna odgovorna lica biće opremljena zaštitnim maskama koje prekrivaju usta i nos. Biće pripremljena i odgovarajuća sredstva za dezinfekciju ruku, a radi svođenja kontakata na minimum predviđeno je da prolaz do administrativnih prostorija vodi kroz što prostranije sobe.

Ljudstvo na tehničkom pregledu biće svedeno na pet do šest tehničara. Timovi neće imati obavezu da radi tehničkog pregleda posećuju za to namenjenu zgradu, već će biti sprovođene samo nasumične probe. Posredstvom formulara ekipe će potvrditi da su u skladu sa tehničkim i bezbednosnim pravilima, a isto važi i za vozače, koji pisanim putem potvrđuju ispravnost lične sigurnosne opreme.

Vozački brifing neće, kao dosad, podrazumevati okupljanje u medija centru Nirburgringa. Umesto toga, odgovarajući dokument će svi timovi unapred moći da preuzmu u elektronskoj formi. Vozači će potpisom potvrditi da su usvojili ceo njegov sadržaj, a u slučaju bilo kakvih pitanja, sportski funkcioneri organizatora unapred stoje na raspolaganju putem telefonske veze.

Na startnoj rešetki pre trke smeju da se nađu samo dva čoveka po automobilu, kao i vozač koji započinje trku. Broj redara prisutnih na startnoj rešetki biće značajno smanjen.

Najzanimljivija inovacija tiče se lokacije boksova i odvijanja pitstopova.

Pitlejn će biti formiran u padoku. Tamo će svakom timu biti određena najmanje jedna parcela dimenzija 6×20 metara, u kojoj je prilikom rada na automobilu dopušteno prisustvo vozača i najviše sedam ljudi. Ta sedmorica su šef ekipe, inženjer, tri mehaničara, po jedna osoba zadužena za gume i za ketering.

Pravi pitlejn biće korišćen samo za dolivanje goriva. U toj operaciji smeju da učestvuju tri čoveka po ekipi: inženjer za merenje vremena, mehaničar koji sipa gorivo i nadzornik celog procesa, opremljen protivpožarnim aparatom.

Tokom odlaska u boks, vozač koristi standardni prilaz pitlejnu, a zatim skreće desno i kroz Boks 1 vozi u padok, gde su razdvojene “brza traka” i “radna traka”. Po obavljenom poslu, on “brzom trakom” nastavlja kroz padok na čijem je kraju kružni tok, pa se vraća do Boksa 2 i izlazi u “normalni” pitlejn.

Od ulaska u boks do izlaska iz njega na snazi je ograničenje brzine od 40 km/h, što je redukovano na 30 km/h u tri zone: prolaz na ulazu u padok, prolaz na izlasku iz padoka i kružni tok. Praktična izvodljivost ovih mera već je isprobana na licu mesta i utvrđeno je da režim pristupa boksu tako može da funkcioniše.

Kako bi se svima obezbedili isti uslovi, timovima će biti propisano najkraće dozvoljeno zbirno vreme zadržavanja u boksu tokom cele trke i ono će biti objavljeno nedelju dana pre takmičenja. Da bi se to vreme odredilo, bivši DTM šampion, šef tehnike VLN serije i njen dugogodišnji učesnik Folker Štricek izvešće više vožnji propisanim i opisanim putem. Sportsko rukovodstvo serije zadržava pravo da na osnovu iskustava s prve trke izvrši prilagođavanja ovih mera za kasnije runde šampionata koje budu održavane u uslovima korona pandemije.

Osim mesta u “otvorenom” pitlejnu, ekipe imaju mogućnost da unajme i dodatni prostor u zadnjem delu padoka. Za prelaz iz “radne trake” u pitlejn, na primer u slučaju defekta na automobilu, ostavljeni su ravnomerno raspoređeni prolazi između opisanih parcela.

Posle trke će prostor pitlejna poslužiti kao park ferme. Po prelasku linije cilja, svi automobili će proći kroz pitlejn i biće postavljeni ispred svojih parcela pod uglom od 45°. Čim vozač napusti kokpit, automobil više ne sme da dodirne nijedan od članova ekipe sve do isteka park ferme režima.

Osnovna struktura rukovodstva trke ostaje nepromenjena, ali je smanjen broj angažovanih ljudi, zapisničara i sekretara, čime se sigurnost manifestacije ne ugrožava. Za dvosmernu komunikaciju s timovima tokom trke biće korišćena nova telefonska aplikacija posredstvom koje rukovodstvo trke održava vezu s odgovornim licima ekipa.

VLN obezbeđuje zaštitne maske za lice i dezinfekciona sredstva za redare na stazi. Dokle god se nalaze na otvorenom i dok je moguće održavati udaljenost od najmanje 1,5 metra, oni nemaju obavezu da zaštite usta. Kako bi se smanjio i broj redara i sudija, na svakom od kontrolnih punktova duž Severne petlje nalaziće se tri osobe, što je i propisani minimum. Za vreme trka u uslovima korone neće biti vršena obuka novih sudija i redara.

Trke Nirburgring endurans serije u prvo vreme će se voziti bez prisustva gledalaca. To ne važi samo za područje padoka i tribine na GP stazi, već i za sektore koji čine Severnu petlju – te zone će nadgledati i ljudi sa autodroma i predstavnici vlasti. S tog razloga, organizator je apelovao na navijače da ostanu kod kuće i prvu rundu prvenstva odgledaju uživo na strimu.

Trke Nirburgring endurans serije 2020. (u zagradama njihovo trajanje) voze se prema sledećem kalendaru:
27.6. – trka 1 (4h)
11.7. – trka 2 (4h)
12.7. – trka 3 (4h)
1.8. – trka 4 (4h)
29.8. – trka 5 (6h)
24.10. – trka 6 (4h)
7.11. – trka 7 (4h)
21.11. – trka 8 (4h)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*