Da li novi nekorišćeni pneumatici imaju rok trajanja?

Mnogi vozači pitaju se da li neupotrebljavani novi pneumatici imaju ograničen „rok trajanja“ i da li je pre kupovine potrebno proveriti datum proizvodnje (DOT oznaku).

Nema poznatih naučnih i tehničkih podataka na osnovu kojih bi se utvrdila specifična maksimalna starosna granica za neupotrebljavane nove pneumatike za putnička i laka teretna vozila.

Preporuke Evropskog udruženja proizvođača pneumatika i naplataka (ETRTO) ne određuju konačni rok u kojem pneumatik mora da bude prodat, ali govore o njegovom pravilnom skladištenju, kako bi on očuvao svoje karakteristike. Pravilnim skladištenjem obezbeđuje se zaštita od visoke temperature, prevelikih temperaturnih promena, vlažnosti, nivoa ozona, UV zraka, ulja i agresivnih hemikalija.

Slična uputstva daje i korporacija Gudjir koja, između ostalog, podseća da skladišteni i upotrebljavani pneumatici svoje karakteristike mogu sačuvati samo ako su pravilno održavani, čuvani u odgovarajućim uslovima i nisu bili predmet lošeg rukovanja.

Savez nemačke gumarske industrije, Savez industrije pneumatika i Udruženje vulkanizera Nemačke navode da se pneumatici smatraju novim ako su stari do pet godina. Dokumenti pomenutih organizacija ne govore o tome da pneumatici po isteku pomenutih perioda ne mogu više da se prodaju, odnosno da su neupotrebljivi, već da je pre prodaje, odnosno upotrebe, potrebno dobiti mišljenje stručnjaka i proizvođača.

Na postavljeno pitanje u vezi sa vekom trajanja automobilskih guma reagovale su i stručne gumarske revije, nacionalna udruženja distributera i vulkanizera u najvećim evropskim državama, kao i proizvođači automobilskih pneumatika. Svi konstatuju da pneumatici nisu kvarljiva roba i svi naglašavaju ključni značaj dva faktora: uslova u kojima se oni čuvaju i načina njihovog održavanja.